Afspraken

De basis vijf

Voor iedereen die RBVM een warm hart toedraagt zijn de basis vijf opgericht. Het is niet van primair belang wie de punten maakt, het is niet van primair belang wie de assist geeft. Het is voor onze club RBVM van primair belang dat iedereen zich gerespecteerd voelt, gewaardeerd wordt en plezier heeft met het spelletje basketbal. Daarom zijn de basis vijf opgericht. Deze gedragsregels gelden voor spelers, coaches, scheidrechters, gasten/toeschouwers en andere betrokken bij RBVM. Voor een club als RBVM staat het plezier van alle leden en niet‐leden voorop.

 

 

 


Leden en betrokkenen van RBVM

… stellen plezier boven prestatie
… beleven plezier aan het samenspelen
… vieren samen een overwinning, en accepteren samen een verlies
… lachen met elkaar, niet om elkaar
… zijn nooit groter dan de club of het team
… komen en gaan met plezier naar momenten van de club


 

Leden en betrokkenen van RBVM
… houden zich aan de geschreven (basketbal)regels
… geven fouten toe in en om het veld
… schudden vooraf altijd de hand van de tegenstanders en scheidsrechters
… schudden achteraf altijd de hand van de tegenstanders en scheidsrechters
… accepteren beslissingen van de scheidsrechter
… zullen onder geen beding tegenstanders, scheidrechters of derden provoceren
… zullen onder geen beding tegenstanders moedwillig blesseren
… zijn als toeschouwers positieve supporters voor clubgenoten of tegenstanders
… bij ernstige blessures van een tegenstander zal de coach of speler achteraf contact hebben met de speler of coach in kwestie (kaart, telefonisch of mail)

 

Leden en betrokkenen van RBVM

… hebben respect voor (de kwaliteiten van) clubgenoten en tegenstanders
… tonen respect naar de scheidsrechters en waarderen diens rol
… tonen respect in en om het veld
… luisteren naar elkaar en accepteren elkaars verschillende meningen
… respecteren en accepteren andere mensen zoals ze zijn
… onthouden zich van racistische, seksistische of kleinerende uitlatingen
… zullen andere mensen onder geen beding intimideren, pesten of discrimineren
… behandelen materialen en zalen alsof het van henzelf is


 

Leden en betrokkenen van RBVM

… accepteren dat lid zijn van RBVM niet alleen basketballen zelf is
… voeren de zaaltaken consequent en gedegen uit of regelen vervanging
… benoemen positief gedrag en corrigeren ongewenst gedrag
… zijn altijd open en eerlijk naar andere leden


Bestuur, begeleiders, ouders, coaches…
… creëren een fijn en veilig sportklimaat voor de (jeugd)leden
… zijn onder geen enkele omstandigheid alleen met (jeugd)leden
… nemen klachten serieus en handelen hier gedegen naar
… belonen positief gedrag en corrigeren ongewenst gedrag

 

Leden en betrokkenen van RBVM
… zijn op hun eigen manier betrokken bij de club en leveren naar eigen vermogen een bijdrage aan de club
… realiseren zich dat er meer achter de vereniging schuilt gaat dan enkel trainen en wedstrijden spelen
… bouwen en ruimen mee op, voor en na de training
… zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie voor de jeugd en elkaar
… zijn ondanks blessures of andere zaken een ondersteuning voor het team (en de club)
… genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten
… spreken elkaar aan op ongewenst gedrag
… zijn alert op seksueel grensoverschrijdend gedrag van leden en kader
… handelen volgens meldprotocol bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

 

Reacties zijn gesloten.