Contributie

Contributie kan betaald worden per jaar of in overleg.

Jeugd leden tot 18 jaar : € 75,-
Volwassenen: € 150,-

Ondersteunend lid: € 50,-

Contributie exclusief bijdrage NBB, hiervoor ontvangt men een aparte rekening.

IBAN rekeningnummer:
NL53 RABO 0161 9297 37
Donaties en contributie kunnen op dit bankrekeningnummer overgemaakt worden.