Privacy Policy

Rolstoel Basketbal Vereniging Middelburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Rolstoel Basketbal Vereniging Middelburg verwerkt geen persoonsgegevens omdat het op onze site niet mogelijk is je te registreren. Ook gebruiken we geen social media plugins. 

Contactformulier

Op Rolstoel Basketbal Vereniging Middelburg kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. De gegevens welke worden ingevuld worden niet opgeslagen in een database.
Zodra het contactformulier is ingevuld en u klikt op de knop verzenden wordt er een mail gestuurd naar ons e-mailadres
De gegevens zijn enkel beschikbaar in het e-mailprogramma en zullen enkel gebruikt worden om uw vraag te beantwoorden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rolstoel Basketbal Vereniging Middelburg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rolstoel Basketbal Vereniging Middelburg neemt de bescherming van deze website serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.
Rolstoel Basketbal Vereniging Middelburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacybeleid

Rolstoel Basketbal Vereniging Middelburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van Rolstoel Basketbal Vereniging Middelburg te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadpleeg deze pagina.

Disclaimer

De inhoud van www.RolstoelBasketbalVerenigingMiddelburg.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Rolstoel Basketbal Vereniging Middelburg tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrektRolstoel Basketbal Vereniging Middelburg expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.